Om Villan

Den s.k. Von Otterska villan i Gränna uppfördes omkring 1870 av friherre Carl Von Otter på Östanå Slott som köpt marken av Gustava Printzenskiöld.

Byggnaden är uppförd av stående timmer från Östanå i 1 ½ plan med souterrängvåning. De två översta våningarna utgjorde bostad för ägarfamiljen medan souterrängvåningen var avsedd för husets anställda.

Fasaderna har en rik putsarkitektur i gul kulör med hörn, omfattningar, våningsband och andra detaljer i vitt. Stilen går mot jugend med slingrande former i till exempel balkongräcke, dörrspeglar samt den vid taklisten löpande vågfrisen. Byggnaden har sadeltak med frontespis, täckt med tegel. Det finns inte mindre än sju kakelugnar bevarade och takhöjd på 370 cm. Villan är ett av Grännas byggnadsminnen.

I mitten av 1950-talet gjordes många förändringar av huset av musikdirektören Sture Petri. Våningarna separerades och souterrängvåningen byggdes om till butikslokal med skyltfönster mot Brahegatan för försäljning av pianon och under senare år drev Stures barnbarn kläd butik för barn.

Comments are closed.